Firyuza

Chatanz - Ainur


Sex Year of Birth Colour Line Measurements
mare 2004 buckskin N/A
   Chatanz
grey, 1990
       
 
   
 
     
 
   
 
 Ainur
chestnut, 2000
 Atamekan
chestnut, 1989
1750 Maksad 1702 Shemal
1750 Gulyalek
2094 Adjaip 979 Vezir
1983 Keshik
2777 Kuntzita
light bay, 1990
1080 Murgab 1425 Melekush
1625 Myulk
2335 Knopka 4 948 Gurzar 14
1790 Karakoz 7