Djargalan

Atamekan - Gulara


Sex Year of Birth Colour Line Measurements
gelding 2008 buckskin Sere
   Atamekan
chestnut, 1989
1750 Maksad, 0000 1702 Shemal 919 Sere  
 Shokhrat
1750 Gulyalek  
1789 Karakeik
2094 Adjaip, 0000 979 Vezir 885 Kambar
1153 Vatanchi
1983 Keshik 850 Azamat
1549 Katyusha
 Gulara
buckskin, 1997
1150 Gaigysyz
d.buckskin, 1988
990 Karaman 895 Kermek
1689 Fialka
2063 Syjagyl 685 Angar
1668 Syjahat
2638 Garmonia
bay, 1987
999 Munir 866 Vatanchi
1305 Moroshka
1744 Gulnag 883 Kaltaman
1159 Guljalek